logo  

Kontakt:Lichnerova ul. 89/23

Senec

tel:0905 443 775

 
 
 

Vitajte na stránkach POWER

Spoločnosť bola založená v roku 2003. Bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 10.06.2003, Oddiel Sro, Vložka číslo 29002/B. Licencia detektívnej služby číslo: PD 000317, Licencia strážnej služby číslo: PS 000992. POWER s.r.o. Detektívna agentúra poskytuje komplexné bezpečnostné služby v rozsahu § 3 a § 4, zák. NR SR č. 473/2005 Z. z. v zmysle platných predpisov a vyhl. MV SR č. 634/2005 Z. z. na základe bezpečnostných štandardov Európskej únie.

Bližšie o našej práci.
POWER s.r.o. Detektívna agentúra je úspešnou spoločnosťou, ktorá poskytuje svojim klientom služby k ich maximálnej spokojnosti. Svoje podnikateľské aktivity zameriava hlavne do oblastí detektívnej činnosti a zabezpečuje aj výkon strážnej služby. Preto kladie hlavný dôraz na kvalifikovaný personál vykonávajúci najnáročnejšie úlohy súvisiace so získavaním dôkazových materiálov pre klientov a zabezpečovaním ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Naša doterajšia detektívna  činnosť svedčí o neustále rastúcom záujme o naše služby pre renomované advokátske kancelárie a obchodné spoločnosti  na Slovensku i v zahraničí. Zo zahraničia sme úspešne spolupracovali s  nemeckou, maďarskou a belgickou agentúrou v oblasti súkromnej bezpečnosti a obchodu.

Diskrétne riešime rodinné i súkromné  problémy klientov  - bežných občanov.                       

Filozofiou spoločnosti POWER s.r.o. Detektívna agentúra je maximálna profesionalita v organizácii prác, postupov a použitie najdokonalejších technológií pri ochrane života, zdravia a majetku našich zákazníkov.

 
 

 
             


Copyright 2008 POWER s.r.o. Detektívna agentúra

Rank SKPodpor stránku!